Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

Reposted frombluuu bluuu via13-days 13-days
0037 a898 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx via13-days 13-days
0044 ebd5 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx via13-days 13-days

November 05 2018

1886 8640 420
Reposted fromamatore amatore viajestpieknie jestpieknie

October 10 2018

9527 3c70
Food
Reposted fromtgs tgs viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
6744 f15e 420
Reposted fromdarshan darshan vialeniwieec leniwieec
2667 379e 420
Reposted fromretro-girl retro-girl vialeniwieec leniwieec

October 04 2018

Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia

October 03 2018

September 26 2018

Kobiety mają to do siebie, że oddają, oddają, oddają wszystko, co kurwa mają facetom. Swoje ciało, swój czas, swoje zainteresowania. Aż w końcu dla nich samych już nie zostaje nic. I w pewnym momencie się dziwią. Jak to, byłam taką zajebistą laską, a teraz on jest moim całym życiem i już mnie nie chce?
— znalezione
Miłość to tęsknota za czyimś porannym oddechem. Uwielbieniem jego czerwonego, jak u renifera Rudolfa, nosa i fryzury wyglądającej jak szczurze gniazdo. Miłość nie polega na walce z czyimiś wadami, tylko na adorowaniu osoby właśnie z ich powodu.
— Emma Chase
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl

September 18 2018

7337 bb0c 420
Reposted fromsoviolently soviolently vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl