Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2019

1838 7b66 420
Reposted fromgreengables greengables viadotkliwie dotkliwie

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
Reposted fromkitana kitana viadotkliwie dotkliwie

October 03 2019

Nie wściekaj się. Istnieją rzeczy niezależne od ciebie. Nie wściekaj się. Nic nie poradzisz na to, co gadają za twoimi plecami. Nie wściekaj się. Jeszcze wiele razy ucieknie ci autobus. Jeszcze się spotkasz z obłudą. Zaboli rozczarowanie. Nie wściekaj się. Są sprawy, do których należy podchodzić na dystans. Z chłodnym spojrzeniem. Przyglądać się. Są sprawy, w których na zawsze będzie rana. Uważaj, aby jej nie rozdrapać. Nie wściekaj się. Świat to schody. Czasem w górę. Czasem w dół. Nie wściekaj się. Spokój może zmienić w tobie wszystko. Spokój to siła. Siła spokoju może cię uratować.
— Kaja Kowalewska / Motyle w brzuchu nas nie zjedzą
Reposted fromikhakima ikhakima vialeniwieec leniwieec
4185 8b48 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viakiks kiks
7109 1188 420
Reposted fromkarahippie karahippie viakiks kiks
7109 1188 420
Reposted fromkarahippie karahippie viakiks kiks
7109 1188 420
Reposted fromkarahippie karahippie viakiks kiks
6692 723e 420
Reposted fromikhakima ikhakima viakiks kiks
7327 2ad0 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viakiks kiks
6292 3ed9 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viakiks kiks
Reposted frombluuu bluuu viakiks kiks
2934 62f1 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viakiks kiks
9866 b5a3 420
Reposted fromsavatage savatage viakiks kiks

June 23 2019

0217 4469 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadotkliwie dotkliwie

June 20 2019

6494 d5b7 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahavingdreams havingdreams
7182 3c6f 420

June 11 2019

1273 eaf6 420
Reposted fromteijakool teijakool viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl