Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

7337 bb0c 420
Reposted fromsoviolently soviolently vialovesweets lovesweets
5504 3d7f 420
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
4113 6265 420
Reposted fromonlyman onlyman viatobecontinued tobecontinued

September 16 2018

September 08 2018

1505 b70f 420
Reposted fromkattrina kattrina via050996 050996
3192 7206 420
Reposted fromnameherhope nameherhope via050996 050996
0223 538c 420
0477 88a7 420
9835 a2c9 420
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromFlau Flau viatobecontinued tobecontinued

June 04 2018

Życie jest pełne nieodpowiednich momentów. Pierwszych porażek, niezdanych egzaminów na prawo jazdy, oblanych sprawdzianów z matematyki, łamiących się serc i paznokci, imprez, na których byliśmy, ale ich przebieg znamy tylko z opowieści, nieprzespanych nocy, przepłakanych dni, dziur w dopiero co założonych rajstopach. Wszystko to, co niespodziewanie zwala się nam na głowę i przychodzi zupełnie nieproszone. Przeraża nas to, że nie możemy zgłosić nieprzygotowania, że nie mamy możliwości podniesienia ręki i przyznania - "dziś jestem nieprzygotowana, mogę zostać w łóżku? Niech świat dzieje się beze mnie".
— "Słowa zbyt proste"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadepresja depresja
4175 d7fc 420
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viadepresja depresja
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viadepresja depresja

May 30 2018

Mężczyzna powinien zawsze dotykać kobiety tak, jak gdyby to był pierwszy i ostatni raz.
— J.L Wiśniewski
Reposted fromimponderabilia imponderabilia vialeniwieec leniwieec
2685 1bd2 420
Reposted from4777727772 4777727772 viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl