Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

4785 5962 420
Reposted fromnyaako nyaako viatoniewszystko toniewszystko
9398 26ae 420
Reposted fromlikeaghost likeaghost viatoniewszystko toniewszystko

June 28 2017

8843 d5b3 420
Reposted fromwyczes wyczes vialovesweets lovesweets
8545 495c 420
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viatobecontinued tobecontinued
Bo kogoś stracić i cierpieć, to wiedzieć, że się kochało.
— Dorota Schrammek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovesweets lovesweets

June 22 2017

4050 3f34 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
I choć nie mam Cię na co dzień,
codziennie mam Cię w głowie.
Zamykam oczy i liczę do trzynastu
Nim zajdzie słońce tęsknić za Tobą będę znów.
— Dawid Podsiadło

June 21 2017

3891 e5f1 420
Reposted fromkjuik kjuik viadzony dzony

June 17 2017

Tonę pod ciężarem tego wszystkiego.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viatulipanowa tulipanowa
Staram się. Naprawdę się staram. Ale to trudne, bo czasem wszystko wraca. Jedna rzecz czasem powoduje lawine. Niby nic się nie stało. Ale czasem pękam przez swój bagaż doświadczeń. Tak jak dziś. Aż mi wstyd.
— nie chcę taka być
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viatulipanowa tulipanowa
1655 5763 420
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viatulipanowa tulipanowa
I zapamiętaj, proszę, że miłość nie jest dworcową poczekalnią, do której o każdej porze dnia i nocy można wejść albo z niej wyjść.
— J.Borszewicz ‘Pomroki”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatulipanowa tulipanowa
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viatulipanowa tulipanowa
Reposted fromoll oll viatoniewszystko toniewszystko
8048 fa91 420
Reposted fromhenri henri viatoniewszystko toniewszystko
Pewnego razu 50 osób brało udział w seminarium. W pewnym momencie prowadzący przerwał wykład i postanowił przeprowadzić ćwiczenie dla grupy. Rozdał wszystkim balony i poprosił, by każda osoba podpisała markerem balon swoim imieniem. Następnie balony zostały umieszczone w osobnym pomieszczeniu. Teraz uczestnicy weszli do pokoju i zostali poproszeni o znalezienie balonu ze swoim imieniem w ciągu 5 minut. Wszyscy gorączkowo zaczęli szukać popychając się i wpadając na siebie w całkowitym chaosie. W ciągu pięciu minut nikt nie był w stanie odnaleźć balonu ze swoim imieniem. Następnie prowadzący poprosił, by każda osoba podniosła przypadkowy balon i podała go osobie, której imię było na nim napisane. W ciągu kilku minut każdy trzymał swój balon. Prowadzący skomentował wtedy: Dokładnie to samo dzieje się w naszym życiu. Wszyscy gorączkowo poszukują szczęścia, nie wiedząc gdzie ono jest. Nasze szczęście leży w szczęściu innych ludzi. Daj im je, a otrzymasz twoje własne. I to jest cel ludzkiego życia.
Reposted fromvanilka vanilka viasentymentalna sentymentalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl