Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2017

0043 560d 420
0206 b40f 420
Reposted fromjethra jethra viakiks kiks
Miłość popycha ludzi do niedorzecznych czynów.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabederektorem bederektorem
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viabederektorem bederektorem
0227 53e2 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabederektorem bederektorem
1576 2ab2
Reposted fromcoldcherry coldcherry viatoniewszystko toniewszystko
9281 078f 420
Reposted fromoutoflove outoflove viatoniewszystko toniewszystko
8486 37ae 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimchuckbasss imchuckbasss

August 25 2017

5611 ad49 420
Reposted fromsoupersonn soupersonn viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Czy to nie dziwne, że najmniej mówimy o rzeczach,o których najwięcej myślimy ?
Reposted frommefir mefir vialeniwieec leniwieec
4078 aaa4 420

arunnai:

arunnai

Reposted fromtosiaa tosiaa via050996 050996
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul via050996 050996
2254 cf6c 420
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch via050996 050996
Nie rozumiesz, że jeśli z kimś sypiasz Twoje ciało składa obietnicę?
— Vanilla Sky
Reposted fromDoomedMistress DoomedMistress via050996 050996
Czuję jakbym szedł spotkać ją po raz ostatni.
Pewnie popatrzę jej tylko w oczy i wyjdę.
— Mioush-Bawełna
Reposted frompastelowe pastelowe via050996 050996
1292 3b36 420
Reposted fromxalchemic xalchemic via050996 050996
8140 7d7f 420
Reposted from0 0 via050996 050996
0819 e618 420
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny. 
Reposted fromlovvie lovvie vialeniwieec leniwieec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl