Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2018

Życie jest pełne nieodpowiednich momentów. Pierwszych porażek, niezdanych egzaminów na prawo jazdy, oblanych sprawdzianów z matematyki, łamiących się serc i paznokci, imprez, na których byliśmy, ale ich przebieg znamy tylko z opowieści, nieprzespanych nocy, przepłakanych dni, dziur w dopiero co założonych rajstopach. Wszystko to, co niespodziewanie zwala się nam na głowę i przychodzi zupełnie nieproszone. Przeraża nas to, że nie możemy zgłosić nieprzygotowania, że nie mamy możliwości podniesienia ręki i przyznania - "dziś jestem nieprzygotowana, mogę zostać w łóżku? Niech świat dzieje się beze mnie".
— "Słowa zbyt proste"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadepresja depresja
4175 d7fc 420
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viadepresja depresja
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viadepresja depresja

May 30 2018

Mężczyzna powinien zawsze dotykać kobiety tak, jak gdyby to był pierwszy i ostatni raz.
— J.L Wiśniewski
Reposted fromimponderabilia imponderabilia vialeniwieec leniwieec
2685 1bd2 420
Reposted from4777727772 4777727772 viazapachsiana zapachsiana
0290 3438 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viazapachsiana zapachsiana
Reposted fromgruetze gruetze viablackdrama blackdrama
7994 e6de 420
Reposted fromjamyjka jamyjka viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viatobecontinued tobecontinued
2498 dfd9 420
Reposted fromonlyman onlyman viablackheartgirl blackheartgirl
1170 9a92 420

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viablackheartgirl blackheartgirl
8627 47ab 420
Reposted fromursa-major ursa-major viapomsa pomsa
Ludzie też się zmieniają. Zmieniają się w zasadzie ciągle. Lubimy udawać, że ci, których znamy, pozostają tacy sami, ale zmieniają się z dnia na dzień, gdy wyciągają nowe wnioski, zdobywają nowe doświadczenia, przychodzą im do głowy nowe myśli. Może, jak twierdził Heraklit, nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki... Ale myślę, że mocniejsza byłaby taka metafora: nie można dwa razy spotkać tej samej osoby.
— Brandon Sanderson
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakarna karna
Czasem już poznając kogoś wiesz, że będzie dla Ciebie kimś ważnym. I nie mówię tu o miłości od pierwszego wejrzenia. Nigdy w nią nie wierzyłam. Wierzyłam natomiast w to, że każdy człowiek spotykany na naszej drodze nie staje na niej przypadkiem.
— Anna Bellon
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakarna karna

May 22 2018

Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia


— Jarosław Borszewicz
Reposted fromizvi izvi vialovesweets lovesweets
Reposted frommayamar mayamar via050996 050996

April 08 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl