Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromobliviate obliviate viasyrena syrena

May 23 2019

Miłość, przyjaźń, lojalność, tęsknota - każde z uczuć wymagało niesamowitej odwagi, której niejednemu człowiekowi po prostu brakowało. Bo obdarzenie kogokolwiek uczuciem wiązało się z zaufaniem. Zaufanie zaś było jak opuszczenie gardy i wystawienie się na cios - tak, że w każdej chwili potencjalnie bliska osoba mogłaby wbić nóż prosto w serce.
— Klaudia Bianek - "Jedyne takie miejsce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
1256 fcec 420
3692 d1cb 420
Reposted fromonlyman onlyman vialiliowadusza liliowadusza
8954 21c7 420
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viadotknij dotknij
2537 1a2a 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawakened awakened
3802 6dbf 420
Reposted fromgrobson grobson viaawakened awakened
4768 0a98 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaawakened awakened
2458 7a35 420
Reposted frompiehus piehus viaawakened awakened
3669 3ba6 420
Reposted fromkatsiu katsiu viaawakened awakened

May 21 2019

5900 8632 420
Reposted fromhormeza hormeza viaszalony-virus szalony-virus
Reposted fromRynn Rynn viaszalony-virus szalony-virus

May 16 2019

Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady.
A nie, że kończy się świat.

Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz.
A nie, że nie można na Ciebie liczyć.

Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni.
A nie, że jesteś bezwartościowy.

Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— znalezione
Chciałabym w wieku 75ciu lat usiąść na ganku z jakimś starszym panem i z czystym sercem powiedzieć: Wygraliśmy wszystko.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaawakened awakened

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaantamariel antamariel
5892 0735 420
5313 e5f4 420
Reposted fromoll oll viablackheartgirl blackheartgirl
9587 52d1 420
Reposted fromqcharska qcharska viablackheartgirl blackheartgirl
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi vialiliowadusza liliowadusza
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl