Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2019

0217 4469 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadotkliwie dotkliwie

June 20 2019

6494 d5b7 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahavingdreams havingdreams
7182 3c6f 420

June 11 2019

1273 eaf6 420
Reposted fromteijakool teijakool viatobecontinued tobecontinued
0583 0c17 420
Reposted fromfungi fungi viatobecontinued tobecontinued
6462 bc34 420
7197 665a 420
Reposted fromaletodelio aletodelio vialeniwieec leniwieec

Jedna chwila może zmienić całe życie. Najgorsze jest to, że człowiek nigdy się jej nie spodziewa. Budzi się jak zwykle rano i nie wie, że to właśnie dziś. Dziś wszystko zacznie biec w innym kierunku, niezależnie od woli zainteresowanego.

— Alicja Sinicka
Reposted frommercurygirl mercurygirl vialeniwieec leniwieec
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeniwieec leniwieec

May 30 2019

Radzę całować tego, który cofnie dla pani czas.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Jeden raz to pomyłka, dwa razy: pech lub zbieg okoliczności, trzy: umyślne działanie lub złe przyzwyczajenie.
— Trudi Canavan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Wy, młodzi, myślicie, że każdy z was jest pępkiem świata, że każdy wasz problem to wojna światowa. Że wszystko się kręci dookoła tych waszych problemów.Jesteście jak zabawki na korbkę. Nakręcane samochodziki. Takie samochodziki zasuwają ile wlezie, przed siebie, ale wystarczy jedno małe wybrzuszenie w podłodze, jedna mała nierówność, aby się wywaliły. I po zabawie. I cześć. I tak sobie myślę, że gdybyście wzięli całą te siłę, którą zużywacie na to zapieprzanie, na to przejmowanie się, na pierdolenie o tym przejmowaniu się na prawo i lewo, na to całe hałasowanie, to może nawet byście coś stworzyli, może nawet byście coś wymyślili. Nie wiem co. Nie pytajcie mnie co. Ale co innego niż to, co jest teraz.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów

May 24 2019

Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromobliviate obliviate viasyrena syrena

May 23 2019

Miłość, przyjaźń, lojalność, tęsknota - każde z uczuć wymagało niesamowitej odwagi, której niejednemu człowiekowi po prostu brakowało. Bo obdarzenie kogokolwiek uczuciem wiązało się z zaufaniem. Zaufanie zaś było jak opuszczenie gardy i wystawienie się na cios - tak, że w każdej chwili potencjalnie bliska osoba mogłaby wbić nóż prosto w serce.
— Klaudia Bianek - "Jedyne takie miejsce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
1256 fcec 420
3692 d1cb 420
Reposted fromonlyman onlyman vialiliowadusza liliowadusza
8954 21c7 420
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viadotknij dotknij
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl